0 Vergelijken
  • Wereldwijde verzending Wereldwijde verzending
  • Zelfde dag verzonden Zelfde dag verzonden
  • Voorraad + 150.000 artikelen Voorraad + 150.000 artikelen
  • Spoedservice Spoedservice

UNIS Group houdt vast aan huidig prijsbeleid ondanks schaarste en prijsstijgingen.

Lees meer
Privacy

Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van UNIS Group en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. UNIS Group heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. UNIS Group staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. UNIS Group aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. UNIS Group iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

UNIS Group garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. UNIS Group, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de UNIS Group internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van UNIS Group. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UNIS Group de inhoud van de internetsite van UNIS Group over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van UNIS Group en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.